Regulament Concurs

Regulament desfasurare

 • Pot participa toti medicii inscrisi la conferinta
 • Prin inscrierea la conferinta participantii isi dau acordul de respectare a regulamentului de desfasurare a tombolei
 • Participantii au obligatia de a scana ecusoanele atat la intrarea cat si la iesirea din salile de curs
 • Cronometrarea incepe de la ora inceperii sesiunii sau de la intrarea in sala daca participantul intra dupa inceperea lucrarilor
 • Cronometrarea se termina la sfarsitul sesiunii sau la iesirea din sala daca participantul iese inaintea de terminarea lucrarilor
 • Perioadele de timp petrecute in salile de curs vor fi cumulate pentru atat fiecare sesiune in parte cat si pentru intreaga durata a conferintei
 • Ecusoanele scanate doar la intrarea sau doar la iesirea din salile de curs nu vor fi luate in calcul
 • Ecusoanele vor fi scanate individual
 • Instrainarea ecusonului este interzisa
 • Scanarea sau incercarea de scanare a ecusonului de catre o alta persoana, alta decat titularul se considera tentativa de frauda si va duce la eliminarea din concurs atat a titularului cat si a persoanei care a scanat sau a incercat sa scaneze ecusonul
 • Se vor acorda premii atat pentru fiecare sesiune in parte cat si pentru intreaga conferinta
 • Lista premiilor va fi afisata atat pe pagina web a conferitei cat si la locurile de afisaj
 • Premiile se vor acorda in ordinea descrescatoare a timpilor petrecuti in salile de curs
 • In caz de egalitate a timpilor se va proceda la tragere la sorti
 • Castigatorii vor putea alege in ordine descrescatoare premiul dintre premiile alocate sesiunii respective sau pentru intreaga conferinta
 • Lista castigatorilor va fi afisata atat pe pagina web a conferitei cat si la locurile de afisaj
 • Premiile castigate vor fi ridicate de la secretariatul conferitei pe baza ecusonului de participant si a cartii de identitate
 • Confirmarea primirii premiului se va face prin semnatura olografa
 • Buna desfasurare a desfasurarii tombolei va fi asigurata de catre o comisie de supraveghere
 • Litigiile vor fi solutionate de catre comisia de supraveghere

 

Comisia de supraveghere

Comisia este formata din:

 • 3 reprezentanti ai organizatorului
 • Cate un reprezentant al fiecarei firme care acorda premii

Atributiile comisiei de supraveghere

 • Supravegheaza buna desfasurare a scanarii ecusoanelor
 • Valideaza clasamentul timpilor petrecuti in sala
 • Efectuaza tragerea la sorti in caz de egalitate
 • Stabileste premiile atat pentru fiecare sesiune in parte cat si pentru intreaga conferinta
 • Solutioneaza litigiile aparute
 • Verifica identitatea castigatorilor